Νίνα Ράπη:Angelstate, ανάλυση Αμαλίας Κοντογιάννη, Diastiho.gr

Νίνα Ράπη:Angelstate, ανάλυση Αμαλίας Κοντογιάννη, diastiho.gr

"Πυρηνική συνθήκη του έργου αποτελεί ένα πείραμα, που, όπως μας πληροφορεί η συγγραφέας στις σκηνικές οδηγίες, συντελείται σε έναν πραγματικό χωροχρόνο, υπό την εποπτεία μιας εξουσίας μη ορατής από τους συμμετέχοντες. Καθώς το έργο εξελίσσεται, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι το πείραμα συντελείται στο εσωτερικό των χαρακτήρων, σ’ έναν μη χώρο, όπου το εξωτερικό φτάνει μόνο ως απόηχος της πραγματικότητας, μέσα στην οποία γεννήθηκε η ένοχη συνείδηση των ηρώων."
Read More